Thuận Thành Quê tôi

Liên kết website

HÁT CHÈO

Lời hay ý đẹp

""

Me nu thư viện

Đồng hồ

Liên kết website

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Xem ngày tốt xấu

Clip Bài hát hay

Điểm tin hàng ngày

Liên kết online

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Website HỒN VIỆT.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
  Gốc > Văn hóa, lịch sử, phong tục > Danh nhân đất Việt >

  Sấm Trạng Trình

  Đây là một bài Sấm Trạng Trình mà tôi thấy có vẻ đáng tin cậy hơn chăng? Xin chia sẻ với các bạn và hy vọng ai có bản đúng thì cùng chia sẻ cho nhau biết và tham khảo.

  Nguồn: xem tại đây

   

     
   
    

  Chương Nhất

  1 - Vận lành mừng gặp tiết lành
  2 - Thấy trong quốc ngữ lập thành nên câu
  3 - Một câu là một nhiệm màu
  4 - Anh hùng gẫm được mới hầu giá cao
  5 - Trải vì sao mây che Thái ất
  6 - Thủa cung tay xe nhật phù lên
  7 - Việt Nam khởi tổ xây nên
  8 - Lạc Long ra trị đương quyền một phương
  9 - Thịnh suy bỉ thới lẽ thường
  10 - Một thời lại một nhiễu nhương nên lề
  11 - Đến đinh Hoàng nối ngôi cửu ngũ
  12 - Mở bản đồ rũ áo chấp tay
  13 - Nhự đao phút chốc đổi thay
  14 - Tập bát tử rày quyền đã nổi lên
  15 - Đông a âm vị nhi thuyền
  16 - Nam phương kỳ mộc bổng liền lại sinh
  17 - Chấn cung hiện nhật quang minh
  18 - Sóng lay khôn chống trường thành bền cho
  19 - Đoài cung vẽ rạng trăng thu
  20 - Ra tay mở lấy đế đô vạn toàn
  21 - Sáng cửu thiên ám vầng hồng nhật
  22 - Dưới lẫn trên n( vẫn uống quen
  23 - Sửa sang muôn việc cầm quyền
  24 - Ngồi không ai dễ khẫng nhìn giúp cho
  25 - Kìa liệt vương khí hư đồ ủng
  26 - Mặc cường hầu ong ỏng tranh khôn
  27 - Trời sinh ra những kẻ gian
  28 - Mặt khôn đổi phép, mặc ngoan tham tài
  29 - Áo vàng ấm áp đà hay
  30 - Khi sui đấp núi khi say xây thành
  31 - Lấy đạc điền làm công thiên hạ
  32 - Được mấy năm đất lở giếng mòn
  33 - Con yết ạch ạch tranh khôn
  34 - Vô già mợ hội mộng tôn làm chùa
  35 - Cơ trời xem đã mê đồ
  36 - Đã đô lại muốn mở đô cho người
  37 - ấy lòng trời xuôi lòng bất nhẫn
  38 - Suốt vạn dân cưu giận nhân than
  39 - Dưới trên dốc chí lo toan
  40 - Những đua bán nước bán quan làm giàu
  41 - Thống rủ nhau làm mồi phú quí
  42 - Mấy trung thần có chí an dân
  43 - Đua nhau làm sự bất nhân
  44 - Đả tuần bốn bể lại tuần đầu non
  45 - Dư đồ chia xẻ càn khôn
  46 - Mối giềng man mác khiếp mòn lòng nhau
  47 - Vội sang giàu giết người lấy của
  48 - Sự có chăng mặc nọ ai đôi
  49 - Việc làm thất chính tơi bời
  50 - Minh ra bổng lại thất thôi bấy giờ
  51 - Xem tượng trời đả gia ra trước
  52 - Còn hung hăng bạc ngược quá xưa
  53 - Cuồng phong cả sớm liền trưa
  54 - Đả đờn cửu khúc còn thơ thi đề
  55 - ấy Tần Vương ngu mê chẳng biết
  56 - Để vạn dân dê lại giết dê
  57 - Luôn năm chật vật đi về
  58 - Âm binh ở giữa nào hề biết đâu
  59 - Thấy nội thành tiếng kêu ong ỏng
  60 - Cũng một lòng trời chống khác nào
  61 - Xem người dường vững chiêm bao
  62 - Nào đâu còn muốn ước ao thái bình
  63 - Một góc thành làm tâm chứng quỷ
  64 - Đua một lòng ích kỷ hại nhân
  65 - Bốn phương rời rỡ hồng trần
  66 - Làng khua mỏ cá lãng phân điếm tuần
  67 - Tiếc là những xuất dân làm bạo
  68 - Khua dục loài thỏ cáo tranh nhau
  69 - Nhân danh trọn hết đâu đâu
  70 - Bấy giờ thiên hạ âu sầu càng ghê
  71 - Hùm già lạc dấu khôn về
  72 - Mèo non chi chí tìm về cố hương
  73 - Chân dê móng khởi tiêu tường
  74 - Nghi nhau ai dễ sửa sang một mình
  75 - Nội thành ong ỏng hư kinh
  76 - Đầu khỉ tin sứ chèo thành lại sang
  77 - Bở mồ hôi Bắc giang tái mã
  78 - Giữa hai xuân bỗng phá tổ long
  79 - Quốc trung kinh dụng cáo không
  80 - Giữa năm giả lại kiểm hung mùa màng
  81 - Gà đâu sớm gáy bên tường
  82 - Chẳng yêu thì cũng bất tường chẳng không
  83 - Thủy binh cờ phất vầng hồng
  84 - Bộ binh tấp nập như ong kéo hàng
  85 - Đứng hiên ngang đố ai biết trước
  86 - ấy Bắc binh sang việc gì chăng ?
  87 - Ai còn khoe trí khoe năng
  88 - Cấm kia bắt nọ tưng bừng đôi nơi
  89 - Chưa từng thấy đời nào sự lạ
  90 - Bổng khiến người giá họa cho dân
  91 - Muốn bình sao chẳng lấy nhân
  92 - Muốn yên sao chẳng dục dân ruộng cày
  93 - Đả nên si Hoàn Linh đời Hán
  94 - Đúc tiền ra bán tước cho dân
  95 - Xun xoe những rắp cậy quân
  96 - Chẳng ngờ thiên đạo xây dần đã công
  97 - Máy hóa công nắm tay dễ ngõ
  98 - Lòng báo thù ai dễ đã nguôi
  99 - Thung thăng tưởng thấy đạo trời
  100 - Phù Lê diệt Mạc nghỉ dời quân ra
  101 - Cát lầm bốn bể can qua
  102 - Nguyễn thì chẳng được sẽ ra lại về
  103 - Quân hùng binh nhuệ đầy khe
  104 - Kẻ xưng cứu nước kẻ khoe trị đời
  105 - Bấy gia+ý càng khốn thay ôi
  106 - Quỉ ma chật vật biết trời là đâu ?
  107 - Thương những kẻ ăn rau ăn giới
  108 - Gặp nước bung con cái ẩn đâu
  109 - Báo thù ấy chẳng sai đâu
  110 - Tìm non có rẩy chừng sau mới toàn
  111 - Xin những kẻ hai lòng sự chúa
  112 - Thấy đâu hơn thì phụ thửa ân
  113 - Cho nên phải báo trầm luân
  114 - Ai khôn mới được bảo thân đời này
  115 - Nói cho hay khảm cung rồng dấy
  116 - Chí anh hùng xem lấy mới ngoan
  117 - Chữ rằng lục thất nguyệt gian
  118 - Ai mà nghĩ được mới gan anh tài
  119 - Hễ nhân kiến đã dời đất cũ
  120 - Thì phụ nguyên mới chỗ binh ra
  121 - Bốn phương chẳng động can qua
  122 - Quần hùng các xứ điều hòa làm tôi
  123 - Bấy gia+ý mở rộng qui khôi
  124 - Thần châu thu cả mọi nơi vạn toàn
  125 - Lại nói sứ Hoàng Giang sinh thánh
  126 - Hoàng phúc xưa đã định tây phong
  127 - Làu làu thế giới sáng trông
  128 - Lồ lộ mặt rồng đầu có chữ vương
  129 - Rỏ sinh tài lạ khác thường
  130 - Thuấn Nghiêu là chí Cao Quang là tài
  131 - Xem ý trời có lòng đãi thánh
  132 - Đốc sinh hiền điều đỉnh nội mai
  133 - Chọn đầu thai những vì sao cả
  134 - Dùng ở tay phụ tá vương gia
  135 - Bắc phương chính khí sinh ra
  136 - Có ông Bạch sĩ điều hòa hôm mai
  137 - Song thiên nhật rạng sáng soi
  138 - Thánh nhân chẳng biết thì coi cho tường
  139 - Đời này thánh kế vị vương
  140 - Đủ no đạo đức văn chương trong mình
  141 - Uy nghi trạng mạo khác hình
  142 - Thác cư một gốc kim tinh phương đoài
  143 - Cùng nhau khuya sớm dượng nuôi
  144 - Chờ cơ sẽ mới ra tài cứu dân
  145 - Binh thơ mấy quyển kinh luân
  146 - Thiên văn địa lý nhân luân càng mầu
  147 - Ở đâu anh hùng hẳn biết
  148 - Xem sắc mây đã biết thành long
  149 - Thánh nhân cư có thụy cung
  150 - Quân thần đã định gìn lòng chớ tham
  151 - Lại dặn đấng tú nam chí cả
  152 - Chớ vội vàng tất tả chạy rong
  153 - Học cho biết lý kiết hung
  154 - Biết phương hướng bội chớ dùng làm chi
  155 - Hễ trời sinh xuống phải thì
  156 - Bất kỳ chi ngộ màng gì tưởng trông
  157 - Kìa những kẻ vội lòng phú quí
  158 - Xem trong mình một thí đều không
  159 - Ví dù có gặp ngư ông
  160 - Lưới chài đâu sẵn nên công mà hòng
  161 - Xin khuyên đấng thời trung quân tử
  162 - Lòng trung nghi ai nhớ cho tinh
  163 - Âm dương cơ ngẫu ngô sinh
  164 - Thái nhâm thái ất trong mình cho hay
  165 - Văn thì luyện nguyên bài quyết thắng
  166 - Khen Tử Phòng cũng đấng Khổng Minh
  167 - Võ thông yên thủy thần kinh
  168 - Được vào trận chiến mới càng biến cơ
  169 - Chớ vật vờ quen loài ong kiến
  170 - Biết ray tay miệng biếng nói không
  171 - Ngỏ hay gặp hội mây rồng
  172 - Công danh choi chói chép trong vân đài
  173 - Bấy giờ phỉ sức chí trai
  174 - Lọ là cho phải ngược xuôi nhọc mình
  175 - Nặng lòng thật có vĩ kinh
  176 - Cao tay mới gẫm biết tình năm nao
  177 - Trên trời có mấy vì sao
  178 - Đủ no biền tướng anh hào đôi nơi
  179 - Nước Nam thường có thánh tài
  180 - Ai khôn xem lấy hôm mai mới tường
  181 - So mấy lời để tàng kim quỉ
  182 - Chờ hậu mai có chí sẽ cho
  183 - Trước là biết nẻo tôn phò
  184 - Sau là cao chí biết lo mặc lòng
  185 - Xem đoài cung đến thời bất tạo
  186 - Thấy vĩ tinh liệu rạo cho mau
  187 - Nguôi lòng tham tước tham giàu
  188 - Tìm nơi tam hiểm mới hầu bảo thân
  189 - Trẻ con mang mệnh tướng quân
  190 - Ngỡ oai đã dấy ngỡ nhân đã nhường
  191 - Ai lấy gương vua U thủa trước
  192 - Loạn ru vì tham ngược bất nhân
  193 - Đoài phương ong khởi lần lần
  194 - Muôn sinh ba cốc cầm binh dấy loàn
  195 - Man mác một đỉnh Hoành Sơn
  196 - Thừa cơ liền mới nổi cơn phục thù
  197 - ấy là những binh thù Thái Thái
  198 - Lòng trời xui ai nấy biết ru ?
  199 - Phá điền đầu khỉ cuối thu
  200 - Tái binh mới động thập thò liền sang
  201 - Lọ chẳng thường trong năm khôn xiết
  202 - Vẽ lại thêm hung kiệt mất mùa
  203 - Lưu tinh hiện trước đôi thu
  204 - Bấy giờ thiên hạ mây mù đủ năm
  205 - Xem thấy những sương săm tuyết lạnh
  206 - Loài bất bình tranh mạnh hung hăng
  207 - Thành câu cá, lửa tưng bừng
  208 - Kẻ ngàn đông Hải người rừng Bắc Lâm
  209 - Chiến trường chốn chốn cát lầm
  210 - Kẻ nằm đầy đất kẻ trầm đầy sông
  211 - Sang thu chín huyết hồng tứ giả
  212 - Noi đàng dê tranh phá đôi nơi
  213 - Đua nhau đồ thán quần lê
  214 - Bấy giờ thiên hạ không bề tựa nương
  215 - Kẻ thì phải thủa hung hoang
  216 - Kẻ thì binh hỏa chiến trường chết oan
  217 - Kẻ thì mắc thửa hung tàn
  218 - Kẻ thì bận của bổng toan khốn mình
  219 - Muông vương dựng ổ cắn tranh
  220 - Điều thì làm chước xuất binh thủ thành
  221 - Bời bời đua mạnh tranh giành
  222 - Ra đâu đánh đấy đem binh sớm ngày
  223 - Bể thanh cá phải ẩn cây
  224 - Đất bằng nổi sấm cát bay mịt mù
  225 - Nào ai đã dễ nhìn U
  226 - Thủy chiến bộ chiến mặc dù đòi cơn
  227 - Cây bay lá lửa đôi ngàn
  228 - Một làng còn mấy chim đàn bay ra
  229 - Bốn phương cùng có can qua
  230 - Làm sao cho biết nơi nào bảo thân
  231 - Đoài phương thức có chân nhân
  232 - Quần tiên khởi nghĩa chẳng phân hại người
  233 - Tìm cho được chốn được nơi
  234 - Thái nguyên một giãi lần chơi trú đình
  235 - Bốn bề núi đá riễu quanh
  236 - Một đường tiểu mạch nương mình dấy an
  237 - Hễ đông nam nhiều phen tàn tạc
  238 - Tránh cho xa kẻo mắc đao binh
  239 - Bắc kinh mới thật đế kinh
  240 - Dấu thân chưa dễ dấu danh được nào
  241 - Chim hồng vỗ cánh bay cao
  242 - Tìm cho được chốn mới vào thần kinh
  243 - Ai dễ cứu con thơ sa giếng
  244 - Đưa một lòng tranh tiếng dục nhau
  245 - Vạn dân chịu thủa u sầu
  246 - Kể dư đôi ngủ mới hầu khoan cho
  247 - Cấy cày thu đãi thời mùa
  248 - Bấy giờ phá ruộng lọ chờ mượn ai
  249 - Nhân ra cận duyệt viễn lai
  250 - Chẳng phiền binh nhọc chẳng nài lương thêm
  251 - Xem tượng trời biết đường đời trị
  252 - Gẫm về sau họ Lý xưa nên
  253 - Dòng nhà để lấy dấu truyền
  254 - Gẫm xem bốn báu còn in đời đời
  255 - Thần qui cơ nổ ở trời
  256 - để làm thần khí thủa nơi trị trường
  257 - Lại nói sứ Hoàng Giang sinh thánh
  258 - Sông Bảo Giang thiên định ai hay
  259 - Lục thất cho biết ngày dày
  260 - Phụ nguyên ấy thực ở dầy tào khê
  261 - Có thầy nhân thập đi về
  262 - Tả phụ hữu trì cây cỏ làm binh
  263 - Dốc hết sức sửa sang vương nghiệp
  264 - Giúp vạn dân cho đẹp lòng trời
  265 - Ra tay điều chỉnh hộ may
  266 - Bấy giờ mới biết rằng tài yên dân
  267 - Lọ là phải nhọc kéo quân
  268 - Thấy nhân ai chẳng mến nhân tìm về
  269 - Năm giáp tý vẽ khuê đã rạng
  270 - Lộ ngủ tinh trinh tượng thái hanh
  271 - Ân trên vũ khí vân hành
  272 - Kẻ thơ ký túy kẻ canh xuân đài
  273 - Bản đồ chảng sót cho ai
  274 - Nghìn năm lại lấy hội nơi vẹn toàn
  275 - Vấn nền vương cha truyền con nối
  276 - Dõi muôn đời một mối xa thư
  277 - Bể kình tâm lặng bằng tờ
  278 - Trăng thanh ai chẳng ơn nhờ gió xuân
  279 - Au vàng khỏe đặt vững chân
  280 - Càng bền thế nước vạn xuân lâu dài


  Chương Nhì

  281 - Vừa năm nhâm tý xuân đầu
  282 - Thanh nhàn ngồi tựa hương câu nghĩ đời
  283 - Quyển vàng mở thấy sấm trời
  284 - Từ đinh đổi đời chí lục thất gian
  285 - Một thời có một tôi ngoan
  286 - Giúp trong việc nước gặp an thái bình
  287 - Luận chung một tập kim thời
  288 - Tướng quyền tử sĩ nam nhi học đòi
  289 - Trượng phu có chí thời coi
  290 - Những câu nhiệm nhặt đáng đôi nhành vàng
  291 - Tài nầy nên đấng vẻ vang
  292 - Biết chừng đời trị biết đường đời suy
  293 - Kể từ nhân đoản mà đi
  294 - Số chưa gặp thì biết hòa chép ra
  295 - Tiếc thay hiền sĩ bao già
  296 - Ước bằng Bành Tổ ắt là Thái Công
  297 - Thử cho tay giúp ra dùng
  298 - Tài này so cùng tài trước xem sao
  299 - Trên trời kể chín tầng cao
  300 - Tay nghe bằng một ti hào biết hay
  301 - Hiềm vì sinh phải thời này
  302 - Rấp thù mở nước tiếc thay chưng đời
  303 - Hợp đà thay thánh nghìn tài
  304 - Giáng sinh rủi kiếp quỉ ma nhà trời
  305 - Nói ra thì lậu sự đời
  306 - Trái tai phải lụy tài trai khôn luần
  307 - Nói ra ám chúa bội quân
  308 - Đương thời đời trị xoay vần được đâu
  309 - Chờ cho nhân đoản hết sau
  310 - Đến chừng đời ấy thấy âu nhiều nàn
  311 - Trời xui những kẻ ắt gian
  312 - Kiếp độc đạo thiết làm loàn có hay
  313 - Vua nào tôi ấy đã bày
  314 - Trên đầu bất chính dưới nay dấy loàn
  315 - Đua nhau bội bạn nghịch vi
  316 - ích gia phi kỷ dân thì khốn thay
  317 - Tiếc tài gẫm được thời hay
  318 - Đã sao như vậy ra tay sẽ dùng
  319 - Tài trai có chí anh hùng
  320 - Muốn làm tướng súy lập công xưng đời
  321 - Khá xem nhiệm nhặt tộ trời
  322 - Cơ mưu nhiệm nhặt mấy trai anh hùng
  323 - Đi tìm cho đến đế cung
  324 - Rấp phù xuất lực đế cung được toàn
  325 - Bảo nhau cương kỷ cho tường
  326 - Bốn phương cũng được cho yên trong ngoài
  327 - Chờ cho động đất chuyển trời
  328 - Bấy giờ thánh sẽ nên tay anh hùng
  329 - Còn bên thì náu chưa xong
  330 - Nhân lực cướp lấy thiên công những là
  331 - Đời ấy những quỉ cùng ma
  332 - Chẳng còn ở thật người ta đâu là
  333 - Trời cao đất rộng bao xa
  334 - Làm sao cho biết cửa nhà đế vương
  335 - Dù trai ai chửa biết tường
  336 - Nhất thổ thời sĩ Khảm Phương thuở này
  337 - Ý ra lục thất gian nay
  338 - Thời vận đã định thời nầy hưng vương
  339 - Trí xem nhiệm nhặt cho tường
  340 - Bảo Giang thánh xuất trung ương thuở nầy
  341 - Vua ngự thạch bàn xa thay
  342 - Đại ngàn vắng vẻ những cây cùng rừng
  343 - Gà kêu vượn hót vang lừng
  344 - Đường đi thỏ thẻ dặm chưn khôn dò
  345 - Nhân dân vắng mạt bằng tờ
  346 - Sơn lâm vào ở đổ nhờ khôn thay
  347 - Vua còn cuốc nguyệt cày mây
  348 - Phong điều vũ thuận thú rày an dân
  349 - Phong đăng hòa cóc chứa chan
  350 - Vua ở trên ngàn có ngũ sắc mây
  351 - Chính cung phương khảm vầng mây
  352 - Thức thay thiên tử là nay trị đời
  353 - Anh hùng trí lượng thời coi
  354 - Công danh chấn ngại tìm đòi ra đi
  355 - Tìm lên đến thạch bàn khê
  356 - Có đất sinh thánh bên kia cuối làng
  357 - Nhìn đi nhìn lại cho tường
  358 - Chửa có sinh vương đâu là
  359 - Chẳng tìm thì đến bình gia
  360 - Thánh chưa sinh thánh báo ca địa bình
  361 - Nhìn xem phong cảnh cũng xinh
  362 - Tả long triều lại có thành đợt vây
  363 - Hữu hổ quấn khúc giang này
  364 - Minh đường thất diệu trước bày mặt tai
  365 - Ở xa thấy một con voi
  366 - Cúi đầu quen bụi trông hồ sâu
  367 - ấy điềm thiên tử về chầu
  368 - Tượng trưng đế thánh tô lâu trị đời
  369 - Song thiên nhật nguyệt sáng soi
  370 - Sinh đặng chúa ấy là ngôi chẳng cầu
  371 - Đến đời thịnh vượng còn lâu
  372 - Đành đến tam hợp chia nhau sẽ làm
  373 - Khuyên cho đông bắc nam tây
  374 - Muốn làm tướng súy thì xem trông này
  375 - Thiên sinh thiên tử ư hỏa thôn
  376 - Một nhà họ Nguyễn phúc sinh tôn
  377 - Tiền sinh cha mẹ đà cách trở
  378 - Hậu sinh thiên tử Bảo Giang môn
  379 - Kìa cơn gió thổi lá rung cây
  380 - Rung bắc sang nam đông tới tây
  381 - Tan tác kiến kiều an đất nước
  382 - Xác xơ cổ thụ sạch am mây
  383 - Sơn lâm nổi sóng mù thao cát
  384 - Hưng địa tràng giang hóa nước đầy
  385 - Một gió một yên ai sùng bái
  386 - Cha con người Vĩnh Bảo cho hay
  387 - Con mùng búng tít con quay
  388 - Vù vù chong chóng gió bay trên đài
  389 - Nhà cha cửa đóng then cài
  390 - Mầm sấm động hỏi người đông lân
  391 - Tiếc tám lạng thương nửa cân
  392 - Biết rằng ai có du phần như ai
  393 - Bắt tay nằm nghĩ dông dài
  394 - Thương người có một lo hai phận mình
  395 - Canh niên tân phá
  396 - Tuất hợi phục sinh
  397 - Nhị ngủ dư bình
  398 - Long hổ xà đầu khởi chiến tranh
  399 - Can qua tứ xứ loạn đao binh
  400 - Mã đề dương cước anh hùng tận
  401 - Thân dậu niên lai kiến thái bình
  402 - Non đoài vắng vẻ bấy nhiêu lâu
  403 - Có một đàn xà đánh lộn nhau
  404 - Vượn nọ leo cành cho sỉ bóng
  405 - Lợn kia làm quái phải sai đầu
  406 - Chuột nọ lăm le mong cản tổ
  407 - Ngựa kia đủng đỉnh bước về tàu
  408 - Hùm ở trên rừng gầm mới dậy
  409 - Tìm về quê củ bắt ngứa tàu
  410 - Cửu cửu kiền khôn dĩ định
  411 - Thanh minh thời tiết hoa tàn
  412 - Chức đáo dương đầu mã vĩ
  413 - Hồ binh bát vạn nhập trường an
  414 - Bảo Giang thiên tủ xuất
  415 - Bất chiến tứ nhiên thành
  416 - Lê dân bảo bảo noãn
  417 - Tứ hải lạc âu ca
  418 - Dục đức thánh nhân hương
  419 - Quá kiều cư bắc phương
  420 - Danh vi Nguyễn gia tử
  421 - Kim tịch sinh ngưu lang
  422 - Thượng đại nhân bất nhân
  423 - Thánh ất dĩ vong ân
  424 - Bạch hổ kim đái ấn
  425 - Thất thập cổ lai xuân
  426 - Bắc hữu kim thành tráng
  427 - Nam tạc ngọc bích thành
  428 - Hỏa thôn đa khuyển phệ
  429 - Mục giả dục nhân canh
  430 - Phú quí hồng trần mộng
  431 - Bần cùng bạch phát sinh
  432 - Anh hùng vương kiếm kích
  433 - Manh cổ đổ thái bình
  434 - Nam Việt hữu Ngưu tinh
  435 - Quá thất thân thủy sinh
  436 - Địa giới sĩ vị bạch
  437 - Thủy trầm nhi bắc kinh
  438 - Kỷ mã xu dương tẩu
  439 - Phù kê thăng đại minh
  440 - Trư thử giai phong khởi
  441 - Thìn mão xuất thái bình
  442 - Phân phân tùng Bắc khởi
  443 - Nhiễu nhiễu xuất đông chinh
  444 - Bảo sơn thiên tử suất
  445 - Bất chiến tự nhiên thành
  446 - Thủy chung tàng bảo cái
  447 - Hứa cập thánh nhân hương
  448 - Mộc hạ châm châm khẩu
  449 - Danh thế xuất nan lương
  450 - Danh vi nguyễn gia tử
  451 - Tinh bản tại ngưu lang
  452 - Mại dử lê viện dưỡng
  453 - Khởi nguyệt bộ đại giang
  454 - Hoặc kiều tam lộng ngạn
  455 - Hoặc ngụ kim lăng cương
  456 - Thiên dử thần thức thụy
  457 - Thụy trình ngũ sắc quang
  458 - Kim kê khai lựu điệp
  459 - Hoàng cái xuất quí phương
  460 - Nhân nghĩa thùy vi địch
  461 - Đạo đức thực dữ đương
  462 - Tộ truyền nhị thập ngũ
  463 - Vận khải ngũ viên trường
  464 - Vận đáo dương hầu ách
  465 - Chấn đoài cương bất trường
  466 - Quần gian đạo đanh tự
  467 - Bách tính khổ tai ương
  468 - Can qua tranh đấu khởi
  469 - Phạm địch tánh hung hoang
  470 - Ma vương sát đại quỉ
  471 - Hoàng thiên tru ma vương
  472 - Kiền khôn phú tải vô lương
  473 - Đào viên đỉnh phát quần dương tranh hùng
  474 - Cơ nhị ngũ thư hùng vị quyết
  475 - Đảo Hoàn Sơn tam liệt ngũ phân
  476 - Ta hồ vô phụ vô quân
  477 - Đào viên tán lạc ngô dân thủ thành
  478 - Đoài phương phước địa giáng linh
  479 - Cửu trùng thụy ứng long thành ngũ vân
  480 - Phá điền thiên tử giáng trần
  481 - Dũng sĩ nhược hải mưu thần như lâm
  482 - Trần công nải thị phúc tâm
  483 - Giang hồ tử sĩ đào tiềm xuất du
  484 - Tướng thần hệ xuất y chu
  485 - Thứ ky phục kiến đường ngu thi hành
  486 - Hiệu xưng thiên hạ thái bình
  487 - Đông tây vô sứ nam thành quốc gia

  Nhắn tin cho tác giả
  Nguyễn Đình Triển @ 14:50 01/06/2015
  Số lượt xem: 739
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến

  XEM TIVI ONILE

  Bảng thử code

  DIỄN ĐÀN VIOLET - VÌ GIÁO VIÊN ĐIỆN TỬ
  TÊN WEBSITE CỦA BẠN

  CÁM ƠN BẠN ĐÃ SỬ DỤNG - CHÚC BẠN HÀI LÒNG !

  Chương trình ứng dụng chính xác cho các loại mã Java Script; HTML. Chúc bạn luôn thành công !